Vleermuis in winterslaap

Voor het eerst zijn er vleermuizen (grootoren) in winterslaap aangetroffen.

Heempark De Blekert heeft een nostalgische blokhut als bezoekerscentrum.

De naam van het heempark (spreek uit als: Blèkkert) is afgeleid van het blekken (schillen) van wilgenstokken.

Het heempark is gelegen in de Beemd, een laaggelegen gebied aan de rand van Schijndel.

Beemden waren natte hooilanden, waar je maar beter geen vee op kon zetten. In het voorjaar ligt er een gele waas van de dotters over de “Bimd".

Door voorrang te geven aan levensomstandigheden van flora en fauna, ontstaat er een eigen ecosysteem.

De wespenspin stelt hoge eisen aan het hooiland; je zult haar aantreffen op de hogere gedeeltes, waar ze een typisch zigzag-web maakt.

Het heempark is een kraamkamer voor de kamsalamander, het levende visitekaartje van De Blekert!

Alle salamanders in Nederland zijn beschermd; de kamsalamander is de grootste soort, en heeft zijn naam te danken aan de imposante kam op de rug van het mannetje.

Behalve een educatieve functie heeft het heempark ook een ander belangrijk doel: een reservaat voor inheemse planten en dieren.

In ons heempark zijn typerende landschapselementen uit de Meierij aangelegd.

Ut skônste plèkske, wor iedereen zo gruts op is .....

Het heempark heeft inmiddels een vaste populatie libellen opgebouwd. In het openbare gedeelte vliegen ’s zomers grote glazenmakers en platbuiken.

Heempark "De Blekert"
Een verzameling Meierijse landschapselementen...

Op 11 december 1989 plantte burgemeester Scholten officieel de eerste boom van dit heempark, toen 0,75 ha groot.

Er werden negen kleine landschapselementen aangelegd, die een bedreigde status kennen in het landschap van de Meierij: o.a. een droog hooiland, een stukje beemd, een griend, een elzenbroekbos, een eikenberkenbos, een houtwal en een poel. In het park staat een watermolen om de waterstand van het slotenstelsel en de poel op peil te houden. In het heempark komen bijzondere planten voor, die je in het buitengebied slechts zelden op je wandeling tegenkomt. Dit heeft te maken met het aangepaste onderhoud wat in het heempark plaatsvindt; hierdoor ontstaan ideale omstandigheden voor planten en dieren.

Begin 1997 werd het heempark met 1 ha uitgebreid. In een aangrenzend braakliggend grasland werd een waterpartij gegraven en met de vrijgekomen schrale grond een glooiend talud voor een (Schijndels) duin opgeworpen. Inmiddels heeft zich daar een typische vegetatie ontwikkeld: de zeldzame moeraswespenorchis en rietorchis groeien er volop, en er heeft zich ook o.a. echte sleutelbloem, wilde marjolein en trilgras gevestigd.

Sinds half 1998 staat er een blokhut; een zeer fraai natuurlijk uitziend onderkomen met een vegetatiedak. Dankzij deze blokhut kunnen de educatieve activiteiten nu ook binnen plaatsvinden. In de blokhut staan diverse gereedschappen die herinneren aan een ambachtelijk verleden, o.a. een zgn. schilijzer of streup, bestemd voor het schillen van wilgentenen. Vandaar de naam ‘Blekert’: plek waar geblekt (geschild) wordt (spreek uit: Blèkkert). Hiermee profileert het heempark zich als een plek waar cultuurhistorie (de Schijndelse ambachten) en natuur elkaar ontmoeten.

Donateur worden

Word donateur en steun Stichting Heempark Schijndel ...

Klik hier

Vrijwilliger worden

Wilt u weten hoe u mee kunt werken aan onze hulp?

Klik hier

Fotoarchief bekijken

Bekijk foto's van flora en fauna, excusies, workshops en veel meer...

Klik hier

Dodemanshand op dode Beuk

donderdag 13 oktober 2022 - 12:12

Onze vrijwilligers kwamen afgelopen week deze bijzondere zwam tegen. De Dodemanshand op een dode Beuk. Foto is van Jos van Aarle Lees verder

Salamanders tellen

dinsdag 3 mei 2022 - 9:58

Op 14 april zijn we er 's avonds op uit getrokken om te kijken of onze poelen wel gebruikt worden door onze salamanders. Waarom 's avonds? Salamanders zijn nachtactieve beestjes, die dus overdag niet of nauwelijks te zien zijn; ze houden zich schuil tussen de waterplanten op de bodem van de poel. Na zonsondergang voelen ze zich veilig om in het ondiepe water aan het nageslacht te gaan werken... We hebben met een sterke lamp langs de oevers van de poelen gezocht naar de aanwezigheid van... Lees verder

Het griend "nieuwe oogst"

zaterdag 2 april 2022 - 17:55

Verzameling van de verschillende soorten griendhout die in het Heempark groeien. Ga voor een grotere foto naar het foto archief klink op de foto en klik er nogmaals op. Lees verder

Grootoorvleermuis

zaterdag 2 april 2022 - 17:52

Dit voorjaar was er weer een inventarisatie van de vleermuizen in de kelder, daar hing deze mooie grootoorvleermuis vlakbij de ingang van de kelder. Ga voor een grotere foto naar het foto archief en klik op de bewuste foto en klik er nogmaals op. Lees verder

Hoog water in het Heempark februari 2022

zaterdag 2 april 2022 - 17:41

Eind februari stond het water in het Heempark zo hoog dat het bos en het openbare gedeelte niet meer via het Heempark te bereiken was. Ga voor een grotere foto naar het foto archief, klik op de foto en klik nogmaals op de foto. Lees verder