Vleermuis in winterslaap

Voor het eerst zijn er vleermuizen (grootoren) in winterslaap aangetroffen.

Heempark De Blekert heeft een nostalgische blokhut als bezoekerscentrum.

De naam van het heempark (spreek uit als: Blèkkert) is afgeleid van het blekken (schillen) van wilgenstokken.

Het heempark is gelegen in de Beemd, een laaggelegen gebied aan de rand van Schijndel.

Beemden waren natte hooilanden, waar je maar beter geen vee op kon zetten. In het voorjaar ligt er een gele waas van de dotters over de “Bimd".

Door voorrang te geven aan levensomstandigheden van flora en fauna, ontstaat er een eigen ecosysteem.

De wespenspin stelt hoge eisen aan het hooiland; je zult haar aantreffen op de hogere gedeeltes, waar ze een typisch zigzag-web maakt.

Het heempark is een kraamkamer voor de kamsalamander, het levende visitekaartje van De Blekert!

Alle salamanders in Nederland zijn beschermd; de kamsalamander is de grootste soort, en heeft zijn naam te danken aan de imposante kam op de rug van het mannetje.

Behalve een educatieve functie heeft het heempark ook een ander belangrijk doel: een reservaat voor inheemse planten en dieren.

In ons heempark zijn typerende landschapselementen uit de Meierij aangelegd.

Ut skônste plèkske, wor iedereen zo gruts op is .....

Het heempark heeft inmiddels een vaste populatie libellen opgebouwd. In het openbare gedeelte vliegen ’s zomers grote glazenmakers en platbuiken.

Vrijwilligers

Natuurlijk kan het heempark niet zonder de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers; dankzij deze harde werkers-met-een-groen-hart is en blijft De Blekert “ut skônste plèkske”!

Naar gelang de eigen expertise of interesse hebben onze vrijwilligers de keuze uit de volgende deelwerkgroepen:

 • Onderhoudsgroep
  Er zijn vele werkzaamheden te doen zoals het uitmaaien van sloten, hooien, hout zagen en uitdunnen, takkenrillen bouwen, poelen opschonen, etc. Deze klusjes doen we iedere vrijdag ochtend van 9.00-12.00,
 • Begeleiding speurtochten
  Onder schooltijd vinden deze speurtochten plaats (zie: “Onderwijs”). Onze vrijwilliger is de gastheer/vrouw, en is het aanspreekpunt in de blokhut. Terwijl de leerkracht zelf de speurtocht organiseert, wijst onze gastheer/vrouw iedereen de weg, en zet koffie voor de begeleiding. Hij/zij vraagt de kinderen naar hun avonturen, en is veel in contact met de jonge natuuronderzoekers. Na afloop zorgt hij/zij voor een glaasje fris voor de kinderen.
 • Educatieve werkgroep
  Deze vrijwilligers hebben hun expertise op het gebied van veldwerk: ze ontwikkelen nieuw materiaal voor de speurtochten, controleren van tijd tot tijd de inhoud van de leskisten en de doe-ontdekhoek, kortom ze geven vorm aan het educatieve aanbod van De Blekert.
 • Zondagopenstelling
  Elke zondagmiddag, van 13.00 – 16.00 uur, van april t/m september is het heempark open voor publiek. Dan hoort er ook iemand te zijn als aanspreekpunt of om een kop koffie te schenken; dat is de taak van de gastheer/vrouw op de zondagmiddagen.

Iets voor u?

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om bovenstaande werkgroepen te versterken. Eens per jaar hebben we een vrijwilligers-bedankdag waarop we iedereen uitnodigen voor een gezellige activiteit. Wie eens wil komen kijken, is van harte welkom! Neem voor meer informatie even contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of meld u meteen aan als vrijwilliger.

Vleermuizentelling

zaterdag 16 maart 2019 - 16:00

Op 25 januari hebben we weer een vleermuizentelling gehad waarbij de volgende foto's gemaakt zijn. Bij ons fotoarchief kun je de foto's in het groot bekijken.   Lees verder

Winters kabouterpad

maandag 28 januari 2019 - 15:10

Op 15 en 16 Januari waren de kleuters van basisschool De Heijcant te gast bij het Heempark voor een winters kabouterpad.   Lees verder

Vleermuizen telling

dinsdag 7 februari 2017 - 10:22

We hebben vorige week de jaarlijkse telling gehad in de vleermuizenkelder; en hebben grootoren aangetroffen in winterslaap, een mooi resultaat! In de bijlage een close-up van een mooie grootoorvleermuis, in de derde kamer van de kelder… Lees verder

Vleermuizen in de kelder!

zaterdag 9 april 2016 - 9:49

Er zijn weer een paar nieuwe foto's van de "grootoor" vleermuis in de kelder. Door het gebruik van grove stenen en voegen kunnen ze zich hier goed in terugtrekken. Lees verder

Cursus vleermuizengids

zaterdag 12 maart 2016 - 22:02

Cursus vleermuizengids in De Blekert ... Lees verder