Vleermuis in winterslaap

Voor het eerst zijn er vleermuizen (grootoren) in winterslaap aangetroffen.

Heempark De Blekert heeft een nostalgische blokhut als bezoekerscentrum.

De naam van het heempark (spreek uit als: Blèkkert) is afgeleid van het blekken (schillen) van wilgenstokken.

Het heempark is gelegen in de Beemd, een laaggelegen gebied aan de rand van Schijndel.

Beemden waren natte hooilanden, waar je maar beter geen vee op kon zetten. In het voorjaar ligt er een gele waas van de dotters over de “Bimd".

Door voorrang te geven aan levensomstandigheden van flora en fauna, ontstaat er een eigen ecosysteem.

De wespenspin stelt hoge eisen aan het hooiland; je zult haar aantreffen op de hogere gedeeltes, waar ze een typisch zigzag-web maakt.

Het heempark is een kraamkamer voor de kamsalamander, het levende visitekaartje van De Blekert!

Alle salamanders in Nederland zijn beschermd; de kamsalamander is de grootste soort, en heeft zijn naam te danken aan de imposante kam op de rug van het mannetje.

Behalve een educatieve functie heeft het heempark ook een ander belangrijk doel: een reservaat voor inheemse planten en dieren.

In ons heempark zijn typerende landschapselementen uit de Meierij aangelegd.

Ut skônste plèkske, wor iedereen zo gruts op is .....

Het heempark heeft inmiddels een vaste populatie libellen opgebouwd. In het openbare gedeelte vliegen ’s zomers grote glazenmakers en platbuiken.

Griend

Een griend is een mooi voorbeeld van een natuurhistorisch landschapselement; het is een moerassig perceel, waarop (dicht opeenstaande) knotwilgen groeien.

De knotten worden met een hakmes (“hiep” op zijn Schijndels) afgezet, en in het voorjaar geschild (geblekt). Daarvoor stond vroeger altijd een schilijzer (“streup”) in de griend. De twee-jarige stokken werden door de “streup” gehaald, en de schors vloog er letterlijk vanaf…

De vraag naar mooie rechte wilgentenen, vooral voor de hoepelmakerij, zorgde ervoor dat rond 1900 in Schijndel zo’n 60 kleine hoepelmakerijen actief waren. Die hoepelmakers (of “ripmakers’op zijn Schijndels) hadden allemaal hun eigen grienden aangelegd in het buitengebied. Daarvan zijn nu nog slechts enkele grienden over die nog regelmatig gekapt worden. En dat is noodzakelijk, want de knotwilgen bezwijken anders onder hun te zware last.

In het heempark hebben we de authentieke wilgensoorten aangeplant, die vroeger geliefd waren bij zowel mandenmakers als hoepelmakers. Sommige soorten zijn genoemd naar de plaats waar hun herkomst ligt, bijv. Rooise Kat, of Skèndels Rood. Het is een internationaal wilgen-gezelschap, want we hebben soorten als Amerikaantje, Duitse Dot, Bels Rood, of Frans Geel…

Er komen in een griend specifieke planten- en dierensoorten voor, omdat de combinatie van de hoge grondwaterspiegel en opgaand hakhout een grote biodiversiteit in de hand werken. Zo profiteren vlinders van de malse wilgenbladeren (voor hun rupsen), en kruipen kamsalamanders ’s winters graag in de vorstvrije knotwilgen. De “ambassadeur” van Schijndel, de Slanke Sleutelbloem, groeit nergens zo uitbundig als in de griend; deze prachtige pastel-geel bloeiende plant gedijt prima in de Schijndelse lemige bodem, in combinatie met het aanwezige kwelwater.

Dodemanshand op dode Beuk

donderdag 13 oktober 2022 - 12:12

Onze vrijwilligers kwamen afgelopen week deze bijzondere zwam tegen. De Dodemanshand op een dode Beuk. Foto is van Jos van Aarle Lees verder

Salamanders tellen

dinsdag 3 mei 2022 - 9:58

Op 14 april zijn we er 's avonds op uit getrokken om te kijken of onze poelen wel gebruikt worden door onze salamanders. Waarom 's avonds? Salamanders zijn nachtactieve beestjes, die dus overdag niet of nauwelijks te zien zijn; ze houden zich schuil tussen de waterplanten op de bodem van de poel. Na zonsondergang voelen ze zich veilig om in het ondiepe water aan het nageslacht te gaan werken... We hebben met een sterke lamp langs de oevers van de poelen gezocht naar de aanwezigheid van... Lees verder

Het griend "nieuwe oogst"

zaterdag 2 april 2022 - 17:55

Verzameling van de verschillende soorten griendhout die in het Heempark groeien. Ga voor een grotere foto naar het foto archief klink op de foto en klik er nogmaals op. Lees verder

Grootoorvleermuis

zaterdag 2 april 2022 - 17:52

Dit voorjaar was er weer een inventarisatie van de vleermuizen in de kelder, daar hing deze mooie grootoorvleermuis vlakbij de ingang van de kelder. Ga voor een grotere foto naar het foto archief en klik op de bewuste foto en klik er nogmaals op. Lees verder

Hoog water in het Heempark februari 2022

zaterdag 2 april 2022 - 17:41

Eind februari stond het water in het Heempark zo hoog dat het bos en het openbare gedeelte niet meer via het Heempark te bereiken was. Ga voor een grotere foto naar het foto archief, klik op de foto en klik nogmaals op de foto. Lees verder