Vleermuis in winterslaap

Voor het eerst zijn er vleermuizen (grootoren) in winterslaap aangetroffen.

Heempark De Blekert heeft een nostalgische blokhut als bezoekerscentrum.

De naam van het heempark (spreek uit als: Blèkkert) is afgeleid van het blekken (schillen) van wilgenstokken.

Het heempark is gelegen in de Beemd, een laaggelegen gebied aan de rand van Schijndel.

Beemden waren natte hooilanden, waar je maar beter geen vee op kon zetten. In het voorjaar ligt er een gele waas van de dotters over de “Bimd".

Door voorrang te geven aan levensomstandigheden van flora en fauna, ontstaat er een eigen ecosysteem.

De wespenspin stelt hoge eisen aan het hooiland; je zult haar aantreffen op de hogere gedeeltes, waar ze een typisch zigzag-web maakt.

Het heempark is een kraamkamer voor de kamsalamander, het levende visitekaartje van De Blekert!

Alle salamanders in Nederland zijn beschermd; de kamsalamander is de grootste soort, en heeft zijn naam te danken aan de imposante kam op de rug van het mannetje.

Behalve een educatieve functie heeft het heempark ook een ander belangrijk doel: een reservaat voor inheemse planten en dieren.

In ons heempark zijn typerende landschapselementen uit de Meierij aangelegd.

Ut skônste plèkske, wor iedereen zo gruts op is .....

Het heempark heeft inmiddels een vaste populatie libellen opgebouwd. In het openbare gedeelte vliegen ’s zomers grote glazenmakers en platbuiken.

Eiken-berkenbos

Dit type bos kom je vaak tegen op de Meierijse zandgronden. Een gemengd loofbos met eiken en berken als opgaande bomen, en een struikenlaag met hazelaar, hulst, en lijsterbes.

Wat doen die hoge sparren dan hier? Dat is een erfenis van de vorige grondgebruiker; een partij kerstbomen van vóór de 2e wereldoorlog is niet door de kweker geoogst, en zijn uitgegroeid tot blikvangers. Van ons mogen ze blijven ... Een rijke kruidenlaag maakt het plaatje compleet, met blikvangers als klaverzuring en salomonszegel. Vooral onder oude eiken hebben deze planten het goed naar hun zin, zeker als er leem in de bodem aanwezig is.

In de omgeving van de blokhut hebben we ook diverse bolletjes geplant, die geschikt zijn voor verwildering: de zogenaamde stinseflora. De naam is afkomstig van het Friese woord stins, wat stenen huis betekent; daterend uit de late middeleeuwen, toen alleen de hogere adel zich stenen huizen kon permitteren.

Deze landgoedeigenaren gaven elkaar vaak kadootjes in de vorm van bolletjes, die het gemakkelijk tijdens lange reizen uithielden. Op deze manier kregen wij, vooral rondom kastelen en andere leuke buitenhuizen, een nieuwe familie erbij. En omdat we deze charmante bosbewoners al zo’n vijfhonderd jaar in onze natuur tegenkomen, mogen we ze inheems noemen.

Vleermuizentelling

zaterdag 16 maart 2019 - 16:00

Op 25 januari hebben we weer een vleermuizentelling gehad waarbij de volgende foto's gemaakt zijn. Bij ons fotoarchief kun je de foto's in het groot bekijken.   Lees verder

Winters kabouterpad

maandag 28 januari 2019 - 15:10

Op 15 en 16 Januari waren de kleuters van basisschool De Heijcant te gast bij het Heempark voor een winters kabouterpad.   Lees verder

Vleermuizen telling

dinsdag 7 februari 2017 - 10:22

We hebben vorige week de jaarlijkse telling gehad in de vleermuizenkelder; en hebben grootoren aangetroffen in winterslaap, een mooi resultaat! In de bijlage een close-up van een mooie grootoorvleermuis, in de derde kamer van de kelder… Lees verder

Vleermuizen in de kelder!

zaterdag 9 april 2016 - 9:49

Er zijn weer een paar nieuwe foto's van de "grootoor" vleermuis in de kelder. Door het gebruik van grove stenen en voegen kunnen ze zich hier goed in terugtrekken. Lees verder

Cursus vleermuizengids

zaterdag 12 maart 2016 - 22:02

Cursus vleermuizengids in De Blekert ... Lees verder